O projekcie

"Polsko-słowacka akcja promująca walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ziem górskich"

 

Cel ogólny mikroprojektu:

 

Celem głównym projektu jest intensyfikacja promocji walorów przyrodniczych i kulturowych ziem górskich pogranicza polsko-słowackiego, na rzecz jego bardziej zrównoważonego wykorzystania przez odwiedzających i mieszkańców.

 

Cele szczegółowe mikroprojektu:

 

1.Intensyfikacja długofalowej współpracy Partnerów dot. promocji dorobku nominowanych i laureatów ponad 10 edycji polsko-słowackiego konkursu "Osobowość marek ziem górskich" w w dziedzinie kultury i tradycji.

2.Wymiana dobrych praktyk oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy osobami i instytucjami na pograniczu w zakresie rozszerzenia promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza związanego bezpośrednio z ziemiami górskimi.

3.Poprawa rozpoznawalności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza wśród mieszkańców pogranicza i odwiedzających ten region.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014 -2020 oraz z budżetu państwa.

 

Okres realizacji: XI 2017 - IX 2018

 

Wartość projektu: 24 563,10 €

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz z budżetu państwa w 5%.